Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLING I Bridgeklubben Bellevue

Der indkaldes hermed til

 

GENERALFORSAMLING I Bridgeklubben Bellevue

 

Torsdag 13. februar 2020 kl. 19.00

 

Spillelokalet i Bellevuehallerne                


Endelig dagsorden iflg. vedtægterne: (1. indkaldelse var 16. januar 2020)

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning, Læses op af Dorthe Geday
 3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab.  v/ Steen Mikkelsen
 4. Godkendelse af budget og regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag
 7. Valg af formand.
  (Hvert andet år - udgår derfor i 2020. Dorte Jaquet blev valgt i 2019)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Steen Mikkelsen, Ole Adelkvist og Kirsten Dalgaard er på valg
  Alle 3 er villige til genvalg.
  Henrik Schrøder udtræder af bestyrelsen efter denne sæson grundet flytning.
  Jf. vedtægter, kan bestyrelsen herefter supplere sig med et bestyrelsesmedlem i løbet af året, hvis et interesseret medlem kan findes.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Vagn Steen Pedersen ønsker ikke genvalg som revisor
  Bestyrelsen foreslår Kaj Erik Ravn, som er villig til valg som revisor
  Kaj Erik Ravn udtræder derfor som revisorsuppleant
  Bestyrelsen foreslår Jørgen Andersen som er villig til valg som revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

   

   

  Risskov, 30. januar 2020                          


  Dorte Jaquet

  Formand

   

   

  Efter generalforsamlingen kommer H.K. Sørensen og fortæller om ”Etik ved bridgebordet og i bridgelokalet” samt ”safespil og bedste chance” med spil. Der serveres kaffe, the og kage. Alle er velkommen.


  Bridgeklubben Bellevue - Bellevuehallernes Selskabslokaler - Vestre Strandallé 170 - 8240 Risskov -  Kontakt os  

  Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du fortsætter accepterer du brugen af vores cookies.

  Godkend