Om klubben

Om bridgeklubben Bellevue 


E-mail: chl@econ.au.dk


Hjemmeside: www.bridgeklubbenbellevue.dk


Bankkonto: reg. nr. 7264 kontonr. 0001121248


Spillested : Vestre Strandallé 170, 8240 Risskov (Bellevuehallen)


Bridgeklubben Bellevue er en forening, stiftet 1. juni 1991. Klubben voksede hurtigt, og den er med sine 250 medlemmer den næststørste bridgeklub i Aarhus.


Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund.


Konkurrenceklubben for bredden

Vores måling af medlemmernes ønsker til og oplevelse af klubben viser, at vi lever op til vores målsætning om at være en:


  • Kompetent turneringsklub med professionelle turneringsledere, computerfordelte kort, veltilrettelagte turneringer og gnidningsfri afvikling af turneringerne med kortfordelinger og resultater umiddelbart efter kampen og resultater på hjemmesiden
  • Bredde-konkurrenceklub hvor den gode indsats belønnes med ”handicap præmier” og styrkeopdelte rækker, så der er udfordringer for alle
  • Ramme om sociale bridgerelationer. Med stor kontinuitet af spillere i de enkelte turneringer indgår man naturligt i andre bridgeaktiviteter og sociale aktiviteter med afsæt i et eller flere ugentlige bridgemøder.


Alle er velkomne i klubben. Dem som føler sig bedst hjemme, er dem, som er – eller ønsker at blive – klubspilleren, for hvem bridgespillet er udfordrende, spændende og krævende, men som også ønsker en social dimension i klubben.


Bridgeforbundet giver daglige fordele og adgang til hele bridgeverdenen
Ved som klub at være af medlem af Danmarks Bridgeforbund (DBF) får klubbens medlemmer bl.a. adgang til:


  • På nettet at se alle resultater, spilfordelinger mv., så man straks efter en spilleaften/eftermiddag kan sammenligne sig med de andre spillere – sole sig i succeserne og få en snak med makker om at blive endnu bedre i næste uge. Alt styres af Bridgecentralen, som er et DBF computerprogram.
  • At deltage i turneringer arrangeret af DBF og andre medlemsklubbers turneringer
  • Mester Point (MP) samt løbende beregning af eget handicap.


Møder liv og energi i og uden for spillelokalet
Vi spiller i Bellevuehallens selskabslokaler på første sal. På vejen frem til bridgelokalet møder vi masser af energiske unge sportsudøvende mennesker, så vi både er og oplever os som en del af det sociale sportsliv, der udfolder sig i en sportshal inkl. den gode café med veltillavet mad. Når vi dyrker vores tankesport, kan vi ud af panoramavinduerne se børnene spille fodbold på plænerne uden for, og løfter vi blikket, er der kig ud over Aarhusbugten. Træder vi ud på altanen, kan vi indånde en frisk brise fra det nærliggende hav.


Røgfrit miljø
Både i spillelokalerne og i resten af Bellevuehallerne er der rygeforbud. Rygere kan i pausen gå uden for, hvis de ønsker at ryge.


Det venskabelige konkurrenceklubliv
Det gode klubliv skabes af klubbens medlemmer på det idégrundlag, som klubben er skabt på. Vi mødes i en fælles interesse for at spille bridge. Vi har et seriøst forhold til bridgen, vi bestræber os på at spille korrekt, og vi beslutter efter hvert spil, at nu vil vi gøre den nødvendige indsats for, at vi vinder næste gang. Vi lægger vægt på at skabe en gensidig respektfuld omgangstone, som samtidig er hyggelig, afslappet og venskabelig. Vores dygtige turneringsledere hjælper os alle sammen med, at vi får den gode spilleoplevelse i en venskabelig ramme.

Medlemsskaren i Bridgeklubben Bellevue er hovedsageligt ’voksne’ 50+ ligeligt fordelt mellem kvinder og mænd. Nogle spillere er yderst rutinerede og spiller flere gange om ugen. Andre spillere er stadig forholdsvis nye og uprøvede i spillet – og så er der alle os, som er et sted derimellem. I vores programoversigt er de forskellige hold beskrevet således, at nye medlemmer kan overveje det mest passende hold. Særligt for mindre øvede spillere tilstræber vi, at vi kan udbyde mindst en turneringsdag med en indledende ½ times undervisning.


Lær at spille bridge
Vi tilstræber hvert år at kunne udbyde begynderundervisning. Det er den kendte førstedivisionsspiler og meget rutinerede bridgeunderviser Arne Mohr, som er klubbens underviser for nybegyndere. Undervisningen foregår typisk over 13 ugentlige undervisningsaftener af 4 timer. Undervisningen begynder ved sæsonstart i september. For de lidt øvede og dem, der har deltaget i begynderundervisning, er der fortsætterundervisning ligeledes over 13 aftener med start i januar. Herefter er man klar til at få den fulde bridgeglæde i klubbens løbende turneringer.


Klubben ledes af en medlemsvalgt bestyrelse
På den årlige generalforsamling vælger medlemmerne bestyrelsen. Bestyrelsen kan jf. vedtægterne være op til 9 personer – valgt for en toårig periode, så der kan ske løbende udskiftning. Bestyrelsen påtager sig ud over ledelsesopgaven også rigtig mange praktiske klubopgaver, men Bridgeklubben Bellevue hverken kan eller skal drives af bestyrelsen alene. Det er en del af klubbens foreningsmiljø, at medlemmer er engageret i såvel praktiske som bridgemæssige opgaver. Når vi alle bidrager, bliver Bridgeklubben Bellevue vores alle sammens bridgeklub, hvor vi har lyst til at være og være med.


Holdlederen tilrettelægger hver spilaften
Til hvert hold er der tilknyttet en holdleder, der oftest også er medlem af bestyrelsen. I samarbejde med turneringslederen sørger holdlederen for at planlægge og gennemføre holdets løbende turneringer, herunder afviklingen de enkelte spilleaftener. Holdets spillere bidrager til klargøring og oprydning i lokalet.


Vi hylder vinderne to gange årligt
Selv om klubben ikke er så gammel, har vi faste traditioner. Hvert hold afslutter hhv. efterårs- og forårssæson med en Afslutning. Her hygger vi os sammen og hylder vinderne af sæsonens turnering. Men ingen aften uden bridge. På afslutningsaftener er det altid spil med ’benspænd’, så vi får grinet godt sammen.


Enkeltaftens-turneringer om sommeren (åbent hus)
I perioden mellem forårsafslutningerne og sæsonstart i september afholder klubben Åbent Hus turneringer. I foråret er det onsdag aften kl. 19.00-23.00 og i augusrt tirsdag aften kl. 19.00-23.00. Som navnet angiver, er det åbent for alle, også ikke-klubmedlemmer. Man møder op parvist, og man kan sikre sig en plads ved at forhåndstilmelde sig på hjemmesiden. Hver aften slutter med at fejre aftenens vindere med klapsalver og udlevering af flotte vinpræmier.


To heldags-turneringer hvert år
Der er to faste søndagsturneringer i løbet af sæsonen.


  • Sølvturneringen 2. søndag i november. Her spiller vi om sølvpoints og flotte vinpræmier. Halvdelen af pladserne er på forhånd reserveret til spillere, der ikke er tilknyttet Bridgeklubben Bellevue.
  • Bellevueturneringen 2. søndag i marts. Her spiller vi om bronzepoints, flotte vinpræmier og ikke mindst årets Bellevuemester – turneringsvinderen kan ud over sin flotte præmie også bryste sig af titlen Bellevuemester i et helt år. Bellevueturneringen er forbeholdt medlemmer af Bridgeklubben Bellevue.


Find og del viden på hjemmesiden og opslagstavlen
For at sikre en så god kommunikation i klubben som muligt har Bridgeklubben Bellevue en hjemmeside (www.bridgeklubben-bellevue.dk ). Her har vi bl.a. sæsonprogram med karakteristik af de forskellige hold samt fortegnelse over bestyrelsens medlemmer og disses arbejdsopgaver.

I sæsonens løb er der fortegnelse over turneringerne og resultater på de enkelte hold. Dertil kommer løbende informationer.

Opslagstavlerne i spillelokalet indeholder nogle af de samme oplysninger som hjemmesiden samt oplysninger om turneringer i andre klubber, rejseaktiviteter o. lign.


Har du lyst til at være med i Bridgeklubben Bellevue, kan du kontakte os enten via vores hjemmeside eller gennem formanden, Christian Larsen.