Nyt fra formanden

Informationer fra Bridgeklubben Bellevue 


Mail udsendt d. 14. april 2024

Informationer fra Bridgeklubben Bellevue


Aktiviteter i maj

Der er Begynder/45+ turnering, onsdag d. 1/5 samt Maj turnering, tirsdagene d. 7/5 – 28/5 (alle startende kl. 19). Der er allerede nu så mange tilmeldte til disse to turneringer, så de vil begge blive afviklet! og Maj turneringen afvikles med styrkeopdelte rækker. Men vi vil selvfølgelig gerne have flere tilmeldinger!


Åbent Hus i juni og august

Der er Åbent Hus alle tirsdage i juni og alle onsdage i august (startende kl. 19) der vil løbende til den tid blive oprettet tilmelding på hjemmesiden.


Tilmelding til næste sæson 2024/25

Der er åbent for tilmelding til den kommende sæson. Tilmeldingen vil blive lukket onsdag d. 21/8 så bestyrelsen kan bruge den sidste uges tid op til sæsonstart på at fylde eventuelle huller ud. Man tilmelder sig enkeltvis, men må meget gerne i kommentarfeltet skrive hvem man er makker med.


Begynderundervisning til efteråret

Vi håber stærkt på at få oprettet et begynderhold til efteråret og der er oprettet en tilmeldingsliste. Lad endelig dette budskab spredes!


Med venlig hilsen

Christian Larsen

Formand for Bridgeklubben BellevueMails udsendt d. 22. marts 2024

Informationer fra Bridgeklubben Bellevue.


Udvidelse af sæson 2024-25 med 2 ekstra uger

I og med at vi efter coronaen kortsluttede den sidste spilleomgang til en ”rigtig” spilleomgang kombineret med noget afslutnings festivitas og præmie uddeling, så kom vi også til at slutte tidligere både efterår og forår. Det har vi hørt en del for, og det vil vi gerne imødekomme ved at der i den kommende sæson 2024-25 planlægges spilleomgange til og med Uge 50 i efteråret og Uge 17 i foråret (og for mandagsrækkerne betyder det spil i Uge 18) med uændret kontingent. Hvis dette initiativ bliver taget godt i mod, så er det vores agt at fortsætte på denne måde i de følgende sæsoner. Det presser selvsagt vores, i øjeblikket forholdsvis gode, økonomi noget mere, så måske bliver vi nødt til at bede om kontingent forhøjelse på næste års generalforsamling – men det tager vi til den tid. I øvrigt vil der umiddelbart efter Påske blive oprettet tilmeldingslister for den kommende sæson.


Resultat af afstemninger omkring starttidspunkt om aftenerne

På torsdagsholdet stemte 9 for kl. 18.30, 14 for kl. 19 og 3 havde ingen klare præferencer. På onsdagsholdet stemte 9 for kl. 18.30, 13 for kl. 19 og 3 havde ingen klare præferencer. Her er konklusionen at både onsdags- og torsdagsholdet har spillestart kl. 19 i næste sæson. På mandagsholdet stemte 21 for kl. 18.30, 11 for kl. 19 og 6 havde ingen klare præferencer. På bestyrelsesmødet i går havde vi en længere rådslagning om dette resultat og vores sans for rimelighed sagde os, at omend resultatet ikke helt levede op til de, måske noget rigide, formelle krav vi havde stillet op for at ændre spillestart, så pegede pilen stærkt i retning af, at vi burde ændre spillestart for denne aften. Vi ved også at der mange der spiller mandag aften, der er i arbejde og er nødt til at stå tidligt om tirsdagen. Så den forsamlede bestyrelse (i alt 7 ud af 8) besluttede i enstemmighed at manddagsholdet i den kommende sæson starter kl. 18.30. Vi håber at de mandagsspillere, der måske får svært ved at nå det til kl. 18.30, så i stedet vil overveje at spille onsdag eller torsdag.


I ønskes alle en god Påske!

Christian Larsen

Formand for Bridgeklubben BellevueMail udsendt d. 17.februar 2024.

Informationer fra Bridgeklubben Bellevue.


Generalforsamling d. 6/2

Generalforsamlingen var ikke just et tilløbsstykke! og vi må overveje om vi skal rykke tilbage til Uge 7 som vi plejer. Men de, der var der, diskuterede forslaget om starttidspunkt for aftenholdene kl. 18.30. Fra referatet er klippet følgende: Der drøftedes for og imod argumenter. Der var, blandt de (udover bestyrelsen) 7 deltagere i generalforsamling, en overvejende stemning for at bevare spilletidspunktet kl. 19.00 - 23.00. Bestyrelsen tager det op og lægger det ud til drøftelse på de enkelte spilleaftner. Der skal være et kvalificeret flertal, før der laves ændringer.Vi er er i bestyrelsen i færd at finde ud af hvorledes vi kan tilrettelægge skriftlige afstemninger på de enkelte hold (hvor afgørelserne altså udmærket kan falde forskelligt ud på de enkelte aftenhold), der respekterer henstillingen fra generalforsamlingen om kvalificeret flertal.

Fra generalforsamlingen kan derudover meddeles at vi har fået nye bestyrelsesmedlem: Niels Bræmer og at Merete Schøller og Dorthe Geday er udtrådt.


Sommerens aktiviteter

Der er planlagt en begynder/45+ turnering tirsdag d. 30/4 kl. 19. Alle der har været kursister i denne og i sidste sæson kan deltage. Derudover kan par, hvis handicap gennemsnit overstiger 45 også deltage. Det koster 60 kr. pr. spiller at deltage

Som i sidste sæson vil vi holde maj turnering som en fortløbende turnering over de 4 tirsdage: 7/5, 14/5, 21/ og 28/5, alle aftener kl. 19. Det koster 240 kr. pr. spiller at deltage. Til denne og begynder/45+ turneringen er der tilmelding på klubbens hjemmeside.

Så er selvfølgelig også Åbent Hus alle tirsdage kl. 19 i juni og alle onsdage kl. 19 i august.


Turneringer i Distrikt Østjylland

Lørdag d. 9/3 er der distriktsmesterskab for Mixed Par. Lørdag d. 6/4 er der distriktsmesterskab for Åben Par. Man skal deltage i denne turnering for kunne spille i Åben Par i 2. Division Vest. Søndag d. 28/4 holdes distriktsmesterskab for begyndere. Lørdag d. 4/5 holdes der Klubhold. Her skal man stille med et hold hvor alle spillere er fra samme klub. Der kan udmærket stille flere hold op fra Bellevue og så hedder holdene blot Bellevue 1, Bellevue 2, Bellevue 3 osv. For nærmere information om spillesteder og tidspunkter samt hvordan man melder sig til, se distriktets hjemmeside https://www.bridge.dk/4200/


Med venlig hilsen

Christian Larsen

Formand for Bridgeklubben BellevueMail udsendt d. 7.11.23.

Informationer fra Bridgeklubben Bellevue


Juleafslutning i Uge 49

Som tidligere beskrevet, er formatet at der er normal spilleaften(eftermiddag) i Uge 49, startende kl. 19(13.30) og med fremmødepligt. Som vi gjorde ved forårsafslutningen, så lægger vi det frit op til de enkelte hold om de vil mødes til spisning før spil, holde et traktement efter spillene, eller slet ikke holde noget. I foråret blev dette forvaltet forskelligt på de enkelte hold: nogle hold samlede sig om en mørbradgryde i caféen forud for spillene, et hold fik kagemand i kaffepausen og et hold afsluttede med kransekage og boblevand. Det er helt fint set fra bestyrelsens side at hvert hold gør det de føler mest for, fremfor at vi presser et fælles format ned over alle hold. Opfordringen til at afholde noget i forbindelse med den sidste gang gælder naturligvis også undervisningsholdene, og hvis I har brug for hjælp omkring hvordan I gør dette så grib gerne fat i os fra bestyrelsen.


Divisionsweekend d. 26-27/11 og 27-28/1

Bridgeklubben Bellevue har de sidste to sæsoner været værter for Damedivisionerne den sidste weekend i november. I denne sæson har vi lavet den aftale med Dansk Bridgeforbund at vi er værter for Damedivisionen (for der er altså kun én division i denne sæson) i to weekender: 25-26/11 og d. 27-28/1. Hvis denne historie skal ”spinnes” lidt: så sikrer Bellevue eksistensen og den geografiske balance af Damedivisionen. Men det er selvfølgelig ikke kun idealisme fra vores side. Vi håber også på at tjene penge på det, og det er især ved at der er ferme kokke i vores bestyrelse, der vil stå for madlavning i begge weekender. Men det er et relativt stort arrangement vi binder an med ogvi kan godt bruge frivillige til at hjælpe. I er også velkomne til komme forbi klublokalerne og ugle spillene.Med venlig hilsen

Christian Larsen

Formand for Bridgeklubben Bellevue
Mail udsendt 29.09.23

Information fra Bridgeklubben Bellevue

 

Sølvpointturnering

Afholdes søndag d. 29/10 startende kl. 9.30. Vi spiller med handicap inddelte rækker, så man er ret sikker på at kunne spille med nogen på ens eget niveau hele dagen. Der er stadig ledige pladser! Tilmelding på klubbens hjemmeside

https://mbridge.dk/files/index.php?klubnr=4207

 

Klubmatch mod Egå d. 17/10

Det foregår hos Egå Bridgeklub, Vikærtoften 6. Alle kan tilmelde sig uanset størrelse af deres handicap, og der gælder først til mølle-princippet. Pt. er der 3 tilmeldte par men vi skulle gerne være lidt flere (sidste år var der 6 par fra hver klub). Tilmelding er også via linket ovenfor. Egå Bridgeklub har lovet at servere kaffe og kage!

 

Bridgelærer kursus

Hvis der er nogen af jer der kunne tænke jer at tage en bridgelærer uddannelse, så udbydes der et kursus med start i foråret 2024 med afslutningsweekend i Århus. Se vedhæftet fil.

 

Med venlig hilsen Christian Larsen, Formand for Bridgeklubben Bellevue
Mail udsendt 30.08.2023Til alle tilmeldte spillere for sæson 2023-24

Hermed noget information om den kommende sæson:

 

Tilmeldingssituationen

Vi spiller i denne sæson med 18 par mandag eftermiddag, 22 par mandag aften, 18 par onsdag og 18 par torsdag. Sammenlignet med sidste år en tilbagegang på 10 par. Vi vil selvfølgelig meget gerne sluse flere spillere ind i løbet af sæsonen, men sådan at der altid er et lige antal par i hver række. Med den forholdsvis store tilbagegang, så ekstra glædeligt at vi har undervisningshold både mandag og onsdag aften.

 

Sæsonplan 2023-24

Denne har tidligere været udsendt. Men da der kommet nye til, følger den her. Vi har lagt planen således at vi spiller 13 spilleomgange om efteråret og foråret. Dog spiller mandagsholdene kun 12 spilleomgange i foråret (og det er forklaret på hjemmesiden hvorfor kontingentsatsen om mandagen er den samme som på de øvrige hold)

Om efteråret spilles i ugerne: 36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49. Den sidste spilleomgang i Uge 49 er en regulær spilleaften/eftermiddag med fremmødepligt.

Om foråret spilles i ugerne: 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16, hvor så mandagsholdene ikke spiller i Uge 14 (2. Påskedag). Igen er sidste spilleomgang i Uge 16 en regulær spilleaften/eftermiddag med fremmødepligt. Det er op til de enkelte hold om der i forbindelse med sidste spilleaften/eftermiddag skal arrangeres noget specielt i form af enten spisning før spillene eller champagne, gløgg etc. efter spillene.

  

Kaffeordning

I de tidligere år er der ved første spilleomgang blevet lagt lister frem således man kan bestille kaffe/the til hele den kommende sæson. Det har tilsyneladende bevirket meget sporadisk tilslutning og at der er nogen der i stedet lejlighedsvist har købt kaffen i cafeen. Vi har besluttet at det stille dette set-up i bero og som forsøgsordning prøve gøre noget nyt. I de første uger vil holdlederen brygge noget kaffe og sælge dette til 5 kr. pr krus (brug gerne rigtige penge og ikke Mobil Pay da der er for store transaktionsomkostninger ved det sidste). Hvis dette initiativ slår an, fortsætter vi med det resten af sæsonen og vi håber så også der er nogle frivillige der i ny og næ vil træde til med kaffebrygning.

 

Øvrige aktiviteter i den kommende sæson

Der er sølvpointurnering søndag d. 29/10 (hele dagen). Der er oprettet tilmeldingsliste til denne begivenhed. Ligeledes er der også planlagt Bellevue mesterskab til at blive afholdt d. 10/3 - 2024. Så forventer vi også at Egå Bridgeklub inviterer os til klubkamp (og giver os mulighed for revanche!) tirsdag d. 17/10.

 

Aktiviteter før sæsonstart

Der Bridgens Dag nu på søndag, som tidligere informeret om.


Velkommen til den nye sæson!

Christian Larsen, Formand for Bridgeklubben Bellevue


---------------------------------------------------------------------------------


Mail udsendt 20.08.2023


Tilmelding til sæsonen 2023-24

Mange af jer har allerede tilmeldt jer. Tusind tak for det!Men der er stadig plads på alle hold. Den officielle tilmeldingsfrist er d. 24/8 så det er ved at være nu! Efter d. 24/8 kan man stadig tilmelde sig ved henvendelse til bestyrelsen, men så kommer man kun ind på et hold hvis der er et lige antal par.Bridgens Dag d. 3/9

Som I sikkert ved, har vi i denne sæson planlagt undervisning både for begyndere og for let øvede, henholdsvis mandag og onsdag aften. Hvad angår de let øvede så er der 18 tilmeldte. Hvad angår begynderne så er vi nu på 8 tilmeldte. Men vi vil gerne op 3 borde, altså 12 tilmeldte.Derfor vil det være rigtig dejligt hvis vi via Bridgens Dag kan få lidt mere med. Så opråbet er som i sidste informations brev: prøv at slå et slag for dette event i jeres netværk, blandt andet vha. vedlagte plakat.Verdensmester

Nikolaj Krefeld Hammelev deltog i denne sommer på detdanskeU21 holdved verdensmesterskabet for ungdomsspillere. Holdet gik helt til tops og blevverdensmestre.Stort tillykke fra klubben til Nikolaj.Med venlig hilsen

Christian Larsen

Formand for Bridgeklubben BellevueMail udsendt 01.07.2023

Bridgens Dag, søndag d. 3/9 kl. 14-17

Som tidligere meddelt holder vi Bridgens Dag søndag d. 3/9 kl. 14-17 i vores klublokaler.Der er vedlagt en lille plakat som I gerne må mangfoldiggøre og uddeletil familie, venner, naboer, kollegaer etc. Og kommer I forbi en opslagstavle, hvor der ser ud til at være lidt plads, så hæng den endelig op!

PDF til print Tilmelding til den nye sæson

Der er allerede en hel del der har tilmeldt jer. Tak for det!Der er officiel tilmeldingsfrist d. 24/8. Men I må selvfølgelig meget gerne tilmelde jer i god tid inden denne frist. Tilmelding foregår på hjemmesiden via linket:

https://mbridge.dk/files/index.php?klubnr=4207

Hvis nogen af jer har problemer med at foretage tilmelding, så kontakt bare undertegnede som gerne hjælper.
I ønskes alle en god sommer

Christian Larsen

Formand for Bridgeklubben Bellevue


Mail udsendt 31.05.2023

Åbent Hus i juni og august

Vi holderÅbent Hus hver tirsdag aften i juni og hver onsdag aften i august, med start kl. 19(og ferie lukket i juli). Der er tilmelding på hjemmesidenhttps://mbridge.dk/files/index.php?klubnr=4207

Og er I så heldige, at I er besiddelse af fribilletter, så mød op og få dem indløst!Landsdækkende parmesterskab

Som noget nyt afholder Danmarks Bridgeforbund parmesterskab i et slags divisions hierarki. Hvis man ønsker at spille 2. division (det laveste niveau og det strækker sig over en enkelt weekend i september) så skal man kvalificere sig til dette viadistriktets udtagelses turnering, der afholdes i Vanggaard Centret d. 17/6. Tilmelding på hjemmesidenhttps://www.mbridge.dk/a/index.php?klubnr=4200Næste sæson 2023-24

Sæson planen er:i efteråret 23 spiller vi i Ugerne 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 og 49 og i foråret 24 i Ugerne 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15 og 16. Mandagsholdene spiller dermed en gang mindre om foråret men man betaler det samme i kontingent som beskrevet på hjemmesiden. Årskontingentet med Bellevue som primær klub er 1900 kr. og se i øvrigt information på hjemmesiden.

Hvis der problemer med at fortage tilmelding hjemmesiden så kontakt undertegnede som gerne hjælper.

For at se om vi kan få flere til at møde op tilgeneralforsamlingen så vil den næste gang blive afholdt tirsdag d. 6/2 (altså i Uge 6) kl. 19.Begynderaktiviteter

Vi holderBridgens Dag d. 3/9 14-17 i klubbens lokaler. Det er vitalt for klubben at få sluset nye spillere ind, så lad nyheden spredes om denne aktivitet! Vi vil senere i løbet af sommeren sende en plakat til jer som I kan printe ud og omdele eller ophænge på diverse opslagstavler. Ligeledes må I meget gerne lade ordet spredes om at vi holderbegynderundervisning i to niveauer i den kommende sæson: for helt nye mandag aften over hele sæsonen 23/24 og for let øvede i efteråret 23.Brush-up kurser

Baseret på de positive tilbagemeldinger vi har fået omkring de to kurser, der blev afholdt i april, så satser vi på at afholde nye kurser i den kommende sæson.Med venlig hilsen

Christian Larsen

Formand for Bridgeklubben BellevueMail udsendt 18.04.2023 


Ændring af internetadresse

Flere af jer har været bekymrede for om der var noget galt med vores hjemmeside. Sagen er at vores internetudbyder uden nævneværdig information har ændret vores internetadresse til:

www.bridgeklubben-bellevue.dk

Altså nu med bindestreg. Beklager forvirringen, men det var først i går aftes og i dag det gik op for os hvad problemet var.Begynderundervisning i sæsonen 23/24

Vi startede sidste sæson lidt ”skævt”, først med undervisning i januar. Det betyder så at vores kursister måske knapt nok er klar til turneringsbridge nu. Så derfor tilbydes disse at tage et fortsætterkursus i Bog 2 som vil køre onsdag aften i efteråret. En uformel ”markedsundersøgelse” indikerer også at der måske kan indkomme nogle flere til dette fortsætterhold fra en gruppe af tidligere kursister (som spiller i andre klubber). Men vi starter også nyt undervisningshold op til efteråret som så vil køre mandag aften.Altså i den kommende sæson undervisning både mandag aften (Bog 1) og onsdag aften (Bog 2). Lad gerne dette budskab spredes, så vi kan få pænt mange kursister på begge hold!Der er oprettet tilmeldingslister til disse to hold på vores hjemmeside.Med venlig hilsen

Christian Larsen

Formand for Bridgeklubben BellevueMail udsendt 04.04.2023


Tilmelding til næste sæson 23/24

Vi gjorde sidste år det, at man på nogle hold kunne tilmelde sig til næste sæson på en omdelt papirliste, mens man på andre hold skulle gøre det selv på klubbens hjemmeside. Vi vil gerne gøre det mere ensartet i år, og vil derfor meget gerne atI denne gang alle tilmelder jer til næste sæson på klubbens hjemmeside. Der vil være åbent for tilmelding umiddelbart efter Påske og tilmeldingen vil blive lukket onsdag d. 23/8 så bestyrelsen kan bruge den sidste uges tid op til sæsonstart på at fylde eventuelle huller ud.Man tilmelder sig enkeltvis, men må meget gerne i kommentarfeltet skrive hvem man er makker med. I løbet af foråret vil der komme yderligere information om i hvilke uger der spilles i sæsonen 23/24.Aktiviteter i april og maj

Mads Krøjgaard afholder tobrush-up kurser henholdsvis d. 11/4 (om modspil) og d. 18/4 (om grundsystemet og om kortvurdering). Kurserne henvender sig både til nye spillere og til garvede spillere.Der allerede nu mange tilmeldte men selvfølgelig altid plads til flere!

Der erBegynderturnering d. 2/5 samt Maj turnering d. 9/5 – 30/5. Der er allerede nu så mange tilmeldte til disse to turneringer, så de vil begge blive afviklet!Sponsorer på hjemmesiden

Som de af jer, der har spillet sølvpoint turnering og Bellevue turnering, vil vide, så har vimodtaget mange flotte præmier fra de lokale forretningsdrivende. Vi er meget stolte og taknemmelige over denne generøse opbakning. I kan se en liste over vore mange bidragydere på vores hjemmesidehttps://bridgeklubben-bellevue.dk/nyheder/bliv-spondor-eller-doner.html

Send dem en venlig tanke næste gang I begiver jer på handel!


I ønskes alle en god Påske!


Christian Larsen

Formand for Bridgeklubben BellevueMail udsendt 24.02.2023


Aktiviteter i sommersæsonen

Vi har i bestyrelsen tidligere ”truet” med at vi kun ville spille Åbent Hus i juni og august i år. Men nu fik vi faktisk noget konstruktivt modspil på generalforsamlingen i sidste uge. Og det er at holde en Maj turnering over 4 tirsdage i maj samt at holde en turnering målrettet kursister mm, også i maj.


Så derfor satser vi på følgende program:


Tirsdag d. 2/5: Turnering for dem der går på kursus i år og gik på kursus sidste år. Derudover kan par med handicap gennemsnit på over 45 også deltage.

Tirsdagene 9/5 – 30/5: Maj turnering over 4 aftener, hvor man altså binder sig til at spille alle 4 aftener. Vi satser på at køre turneringen hvis mindst 16 par melder sig.

Juni: Åbent Hus om tirsdagene

Juli: Ferie lukket

August: Åbent Hus om onsdagene


Bellevueturnering d. 12/3

Der er i den grad stadig åbent for tilmeldinger! Der erforhåndsinddelte rækkerefter handicapstyrkeog rigelig med pauser til at strække benene og hvile hovedet en smule! Der er også allerede nu indsamlet en delpræmier(ogStrandvejens Bageri, Risskov giver kage til eftermiddagskaffen), så der er noget at komme efter!


Afslutninger i Uge 16

Vi har i 2022 kørt med et koncept omkring afslutningerne med frivillig spisning og men med obligatorisk fremmøde til spillene. Dette koncept har altså nu været afprøvet både i april og december 2022. Men ikke helt ubetinget succesfuldt, da der på et enkelt hold har været meget lille tilslutning til den frivillige del. Derfor er det bestyrelsens agt til den kommende afslutning i Uge 16, at give de enkelte hold mere valgfrihed til hvad man vil den sidste gang. Der er altså stadig fremmødepligt til spil, men om man ønsker at spise før spillene, spise ”natmad” efter spillene eller slet ikke at spise, det er noget holdene selv bestemmer og i princippet selv skal sørge for at arrangere.


Med venlig hilsen

Christian Larsen

Formand for Bridgeklubben Bellevue


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mail udsendt 04.02.2023

Generalforsamling i Uge 7, torsdag d. 16/2, kl. 19.00

Husk der er generalforsamling torsdag d. 16/2 kl. 19. I opfordres hermed til at møde op. I bestyrelsen træffer vi mange store og små beslutninger i løbet af et år. Vi vil meget gerne have nogle tilbagemeldinger på det vi laver.I uge 7 afholdes der ikke Åbent Hus, i henhold til tidligere udsendt mail.


Bellevueturnering

Foregårsøndag d. 12/3 og starter kl. 9.30. Tilmelding på hjemmeside. Et par kan deltage hvis blotén fra parret er medlem af Bellevue, og hvis der skulle ske det, at der er pladsmangel, så prioriteres de par, hvor begge er medlem af klubben.


Efterlysning af et par og et hold

Påholdet mandag eftermiddag er der pt et ulige antal par fra og med Uge 8. I bestyrelsen (og i samarbejde med turneringsleder Mads Krøjgaard) arbejder vi stærkt op at få løst dette inden da. Men er der nogen kender et par, der kunne tænke sig at spille, så grib fat os i bestyrelsen. Ligeledes vil vi gerne haveet ekstra hold ind torsdag aften for bedre at få en kommende (starter i Uge 10) holdturnering til at gå op. Ret også her henvendelse til bestyrelsen hvis I kunne tænke jer at indgå i et sådant hold.


Turneringer i Distriktet

Der afholdes ganske mange turneringer her i foråret, se distriktets hjemmesidehttps://www.bridge.dk/4200/(Mix par d. 25/2, Åbent Par 11/3, Dame og Senior Par d. 22/4, Klub Hold d. 3/6)Med venlig hilsen

Christian Larsen

Formand for Bridgeklubben Bellevue


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mail udsendt 13.11.22


Juleafslutning i Uge 49

Som tidligere beskrevet i mail fra juni, er formatet atder er normal spilleaften(eftermiddag) i Uge 49, startende kl. 19(13.30) og med fremmødepligt. Man kan tilmelde sig spisning, der starter i cafeen kl. 18(12.30). Vi har sat beløbet per person for at deltage i spisning til 150 kr.I Uge 47 vil der blive lagt tilmeldingslister frem.


Frivillige søges til afhentning af kort

Hver anden uge henter vi kort hos vores leverandør HK Sørensen (der bor nogle få minutters kørsel fra Bellevue Hallen). Det drejer sig pr. gang om ca. 20 kufferter med gamle kort der skal hentes i depotet og fragtes hen til HK og så ca. 20 kufferter retur med nye kort. Hvis man er nogle stykker, så kan det ordnes på en times tid. Men det kniber i øjeblikket med at stille mandskab fra bestyrelsens side til denne opgave. Derfor spørger vi, om der er nogle af jer der kunne tænke jer at give en hånd med. Giv venligst besked til undertegnede, hvis I er interesserede.


Begynderundervisning med planlagt start i januar 2023

Vi håber og tror stadig der kan blive nok til at vi kan påbegynde begynderundervisning fra januar (pt. er der 8 tilmeldte). Vi har fået lavet vedlagte som I meget gerne må printe ud, og uddele (hænge op på opslagstavler, efterlade på kantineborde etc.). Det kunne også være en (oplagt)julegaveidé: forær en god bekendt eller et familie medlem et bridgekursus!


Divisionsweekend d. 26-27/11

Damedivisionerne afvikler turnering i Bellevuehallen i weekenden d. 26-27/11. Vi stolte og beærede over, at Dansk Bridgeforbund vil lade os stå for dette arrangement. Alle er velkomne til at komme forbi for at ugle.


Lidt status på Åbne Huse 2022

Vi har desværre tabt mange penge på vores Åbne Huse i år, ca. 10.000 kr. Vi skal være mindst 18 par per aften for at det kan løbe rundt og det har vi altså langt fra været de enkelte aftener. Det betyder nok, at vi fremtiden vil nedskalere afholdelsen af de Åbne Huse (selvom det er fantastisk hyggeligt med en festlig rammesætning i form af præmieuddeling), såvi fremover kun holder Åbne Huse i juni og august og nok også dropper Åbne Huse i efterårs- og vinterferien.


Jagt på sponsorer

Det faktum at vi kæmper med dårlig økonomi, og at vi havde succesoplevesen med at få en hovedsponsor (Louis Nielsen, Veri Center) til vores nylig afholdte sølvpoint turnering, har skærpet vores opmærksomhed på, at vi skal forsøge at få nogle sponsorer. Har I idéer til mulige emner, vi kunne opsøge, så giv endelig lyd fra jer.Med venlig hilsen

Christian Larsen

Formand for Bridgeklubben Bellevue


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mail udsendt 26.09.22


Begynder undervisning med planlagt start i januar 2023

Ved begyndelsen af september stod vi i den uheldige situation, at vi kun havde en håndfuld tilmeldte til den planlagte begynderundervisning med start i medio september. I konsultation med Arne Mohr, besluttede vi derfor, at aflyse undervisningen og i stedet opfordre de tilmeldte til at melde sig til FOF kurser. Vi har så i mellemtiden fået nogle tilbagemeldinger fra de oprindeligt tilmeldte, om at de helst vil have undervisning i Bellevue. Yderligere er et af FOF kurserne blevet aflyst. Vi har derfor besluttet atgenåbne tilmeldingen til begynderundervisningen med kursusstart til januar. Der er allerede 6 tilmeldte, men vi vil gerne have 3 borde (eller i hvert fald mindst 10 deltagere). Så derfor denneopfordring til jer om at prøve at mobilisere jeres bagland(familie, naboer, venner, kollegaer etc.) så der kan hverves lidt flere deltagere til kurset. Tilmelding foregår på hjemmesiden eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.Aktiviteter i efterårsferien

Som tidligere meddelt holdes derklubmatch mod Egå tirsdag d. 18/10(startende kl. 19) i klubbens lokaler. Det er gratis og der er åbent for tilmelding på hjemmesiden. Der er ikke noget underforstået ønske fra bestyrelsen side, om at Bellevue skal stille med det absolut stærkeste hold. Det er en ren hygge turnering. Såalle kan tilmelde sig uanset størrelse af deres handicap. Og skulle der være flere Bellevue par end Egå par, der er tilmeldt (eller omvendt) så finder vi nok også ud af det.

Omonsdagen d. 19/10 holder vi Åbent Hus for alle klubbens medlemmerhvor det koster 60 kr. pr spiller at deltager. Også her er der tilmelding på hjemmesiden.Sølvpointurnering d. 30/10

Som også annonceret i Bridgebladet (se også information på hjemmesiden) så holdes dersølvpoint turnering søndag d. 30/10, med start kl. 9.30. Der er plads til 30 par og vi spiller med styrkeinddelte rækker. Der er åbent for tilmelding på hjemmesiden.Divisionsweekend d. 26-27/11

Damedivisionerne afvikler turnering i Bellevuehallen i weekenden d. 26-27/11. Vi stolte og beærede over, at Dansk Bridgeforbund vil lade os stå for dette arrangement. Alle er velkomne til at komme forbi for at ugle.Med venlig hilsen

Christian Larsen

Formand for Bridgeklubben Bellevue


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mail udsendt 08.06.22


Bridge tirsdag aften stillet i bero

Da alle vore underretninger siger os at der ikke bliver nok til at spille tirsdag aften, besluttede vi på et bestyrelsesmøde i sidste uge her og nu at træffe den tunge beslutning om at lukke for bridge tirsdag aften for den kommende sæson. Herfra skal lyde stor tak til Johan Hammelev for dygtig og veloplagt turneringsledelse i den forgangne sæson. Det er så vores håb at vi kan sammensætte et talstærkt onsdagshold ved denne manøvre. Fordi der er allerede nu ved at være pæn tegning til bridge mandag (eftermiddag og aften) og torsdag. Vi håber næste år igen at kunne genoptage bridgeaktiviteterne tirsdag aften.Og til de af jer, der har som stor prioritet at kunne spille tirsdag aften, så vil vi anbefale at I så i den kommende sæson spiller i Egå Bridgeklub (Vejlby Lokalcenter, Vikærtoften 6 og for mere information sehttp://www.bridge.dk/4223/).


Sæsonplan 2022/23

Vi har lagt planen således at vi spiller 13 spilleomgange om efteråret og foråret. Dog spiller mandagsholdene kun 12 spilleomgange i foråret (mod kontingent reduktion, se nedenfor)

Om efteråret spilles i ugerne: 36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49. I Uge 49 er der mulighed fællesspisning forud for den sidste spilleomgang.Men den sidste spilleomgang i Uge 49 er en regulær spilleaften/eftermiddag med fremmødepligt.

Om foråret spilles i ugerne: 2,3,4,5,6,8,910,11,12,13,15,16, hvor så mandagsholdene ikke spiller i Uge 15 (2. Påskedag).Igen er sidste spilleomgang i Uge 16 en regulær spilleaften/eftermiddag med fremmødepligt men hvor der er mulighed for fællesspisning forud for dette.

Da mandagsholdene går glip af en spilleomgang i foråret så refunderer vi 50 kr. i kontingentet. Så modtager mandagsholdene også undervisning, som vi har beregnet 50 kr. for.Det betyder så at spillerne på mandagsholdene betaler samme årskontingent 1821 kr. som spillerne på de øvrige hold. For mere om kontingentsatserne, og hvad man skal betale, hvis man spiller flere gange i ugen, se vores hjemmeside.Øvrige aktiviteter

Vi har planlagt at holde Bridgens Dag, søndag d. 28/8 i Café Suveræn (Bellevue Hallen), startende kl. 13. Lad endelig dette budskab spredes!

Vi har planlagt sølvpoint turnering til at blive afholdt søndag d. 30/10. Vi har også planlagt klubmatch mod Egå Bridgeklub (hvor vi er værter og forsvarende mestre) tirsdag d. 18/10. Så reserver allerede nu disse datoer.

Længere ude i fremtiden satser vi på at holde Bellevue mesterskab d. 12/3 – 2023.


I ønskes alle en god sommer. Vi håber at se jer til Åbent Hus i løbet af sommeren og så ellers til sæsonstart i Uge 36.Med venlig hilsen

Christian Larsen

Formand for Bridgeklubben Bellevue