2023 Regnskab og budget

Regnskab og Budget fremlagt på genralforsamlingen 2023