2024 Formandens beretning

Formandens beretning til Generalforsamlingen den 6. februar 2024

 

Formandsberetning for året 2023

 

I alle tidligere beretninger jeg har holdt, der har jeg været nødt til at bruge ordet ”tilbagegang”. Det er jeg også nødt til denne gang. For da vi startede den ny sæson 2023-24 op i september 2023, da var det med en samlet tilbagegang på 12 par (= 24 spillere) i forhold til den forrige sæson. Hvis vi ganger 24 med et årskontingent på ca. 1600 kr. så kan man godt regne ud at det er noget der belaster klubbens økonomi! Men på trods af det så synes jeg godt kan holde denne beretning i en relativ lys tone. Fordi vi er faktisk kommet meget godt ud af 2023 rent økonomisk og det er fordi vi på mange måder er en livskraftig klub. Fordi der sker mange gode ting i og omkring klubben. Det vil jeg prøve at liste op i det følgende:


Vi har nogle dygtige turneringsledere Mads Krøjgaard, Thomas Mathiasen og Jørgen Rasmussen som på god og kompetent vis har tilrettelagt turneringerne gennem hele 2023. 

Vi har en erfaren og dygtig bridgelærer Arne Mohr som hvert år er med til at genere nye kursister til klubben. Året 2023 var usædvanligt på den måde at vi startede et kursus op i januar og så et nyt op i september. Holdet fra januar var ikke så stort så vi supplerede op undervejs med spillere fra Ældre Sagen der havde brug for at få repetition. De der startede i januar sidste år, er nu færdige og vi har den store glæde at der 5 spillere der er begyndt spille mandag aften fra og med januar i år. På september holdet er der 17 kursister. Dette pæne antal blev blandt sikret via et vellykket Bridgens Dag arrangement d.  3/9, og når de bliver færdige til sommer, så håber vi naturligvis at de fleste vælger at spille turneringsbridge hos os ved starten af den næste sæson. 

Så har vi nogle forretningsdrivende i lokalområdet som, med Søren Westesen som forbindelsesofficer, har været meget velvillige med at yde præmier til de to heldagsturneringer som vi afholdt i 2023: Bellevuemesterskabet i marts 2023 og Sølvpointturnerungen i oktober 2023. Især tak til Louis Nielsen for den flotte hovedpræmie til Sølvpointturneringen. 

På denne liste skal også nævnes vores medlemmer, for de kommer med konstruktive forslag, Ved sidste generalforsamling kom der et forslag om at vi kunne revitalisere vores skrantende Åbent Hus-arrangementer ved at lave en Maj turnering, hvor man spiller en fortløbende turnering over 4 aftener i maj. Det blev en pæn succes så det regner vi med at gentage i år. Ligeledes blev der ved sidste generalforsamling stillet forslag om at vi stedet for kun at dele vinpræmier ud skulle tilbyde alternative, ikke-alkoholiske, præmier. Det fik os til at udstede fribilletter til Åbent Hus som præmier. Det er måske ikke en økonomisk guldgrube for klubben, men det har været med til at sikre et pænt og stabilt fremmøde til Åbent Hus i juni og august. Endelig var der nogle spillere der kontaktede Mads Krøjgaard fordi de efterspurgte nogle en-aftens kurser hvor man kunne fordybe sig i nogle udvalgte emner. Det har bevirket at Mads, en enkelt gang bistået af Arne Mohr, har afholdt 3 såkaldte brush-up kurser her i 2023, med pænt fremmøde alle tre gange. 

Så har vi også en god samarbejdspartner i Bellevue Hallen ved Søren Schjødt som har været behjælpelig med at finde løsninger omkring vores husleje og som sponserede arrangementet med champagne og kransekage ved juleafslutningen.

Så vil jeg også her nævne Dansk Bridgeforbund der påskønner at vi laver nogle gode arrangementer for damedivisionen i bridge. De forrige sæsoner har vi været værter for en enkelt divisionsweekend. Men i nuværende sæson 2023-24 har vi påtaget os værtskabet for to divisionsweekender. Ud over den sædvanlige divisions weekend i slutningen af november har vi også været værter for en divisionsweekend i januar. Det tager vi som stort skulderklap at vi er med til at sikre at damedivisionen kører i stabile rammer.

Så skal vi heller ikke glemme de frivillige, der hjælper til. Niels Bræmer og Helge Ugilt der sammen Aage Bloch henter kort hos HK Sørensen og Lisbeth Breindahl, Uffe Poulsen, Jørgen Bødstrup, Jørgen Mandrup Nielsen, Hanne Nørgaard Kristensen og Lisbeth Storgaard, der hjalp til ved divisionsweekenderne i november og her i januar. Så har vi også nogle frivillige kaffebryggere om mandagen: Ilse Bloch, Lisbeth Storgaard, Lisbeth Breindahl og Mette Trads. Tak til alle jer frivillige!


I bestyrelsen tager vi afsked med Merete Schøller og Dorthe Geday. Stor tak til Dorthe og Merete: I har leveret et godt og konstruktivt arbejde i bestyrelsen!


Det kan godt være at beretningen blev indledt i en dyster tone med endnu en gang at nævne tilbagegang, men jeg syntes faktisk der foregår rigtig mange aktiviteter i klubben som vi kan være meget stolte over. Christian Larsen

Formand for Bridgeklubben BellevueI