2023 Formandens beretning

Formandens beretning til Generalforsamlingen den 16. februar 2023

 

Formandsberetning for året 2022

 

I modsætning til de to tidligere år, er vi heldigvis kommet igennem 2022 uden at være nedlukningsramt at corona. Så alt det bridgemæssige har forløbet planlagt gennem dette år. Der skal lyde stor tak til vore turneringslederne Mads Krøjgaard, Johan Hammelev, Thomas Mathiasen og Jørgen Rasmussen for deres dygtige ledelse og tilrettelæggelse af turneringerne gennem 2022.

 

Men på det overordnede plan er vi stadig ramt af coronaen, idet vores medlemstal ikke er helt på højde med det, de var før coronaen. Det betød at vi henover, sommeren traf den tunge beslutning at lukke aktiviteterne tirsdag aften, så der nu ”kun” spilles mandag (eftermiddag og aften), onsdag aften og torsdag aften.

Et andet sted hvor vi er ramt af de langtidsvirkende effekter af corona er omkring Åbent Hus. Åbent Hus er en fornøjelig foreteelse med deltagere fra de forskellige hold i klubben samt med spillere fra andre klubber og med festlig afslutning i form af præmie uddelinger, som i år yderligere er blevet foreviget på Facebook. Men vi må erkende at der ikke kommer nok spillere til at det kan løbe rundt økonomisk. Vi har tabt mange penge på Åbent Hus i 2022 og det vi kan vi i bestyrelsen ikke side overhørig! Det er derfor bestyrelsens agt (med mindre, der kommer meget stærke protester til generalforsamlingen) at nedskalere Åbent Hus i fremtiden så man om sommeren kun har Åbent Hus i juni og i august og helt sløjfer Åbent Hus i Uge 7 og i Uge 42.

Begge disse tiltag er selvfølgelig noget der rammer os på vores selvforståelse omkring at Bridgeklubben Bellevue skal være en af byens førende bridgeklubber.

 

I lyset af aktivitetsnedgangen, beskrevet ovenfor, er det derfor ekstra glædeligt, at der kom stort udbytte af undervisningen i året 2021-22, idet i alt 7 par fra undervisningsholdet begyndte at spille mandag aften ved sæsonstarten i september. På trods af et succesfuldt Bridgens Dag arrangement d. 28/8 havde vi desværre ikke nok deltagere til at kunne oprette et undervisningshold til september, hvorfor vi henviste de tilmeldte til at gå til undervisning hos FOF ved Aarhus Bridgeklub. Da vi i bestyrelsen fik fornyede opfordringer til at starte noget undervisning op i Bellevue regi, valgte vi at tage den opfordring til os, og på ny efterlyse deltagere til undervisning. Det har båret frugt således at der starter et undervisningshold på ca. 12 deltagere til januar. 

 

Der også været andre aktiviteter i klubben. I Uge 42 var klubben vært for den årlige klubmatch mod Egå Bridgeklub (med Egå som suveræn vinder!). I weekenden d. 26-27/11 blev der afholdt 3 runder i 1. Division for damer. I forhold til sidste år (6 borde) var der kun 4 borde i år. Men maden var upåklagelig, kreeret af Jens Kristian Sommer, og vi håber at Dansk Bridgeforbund også næste år vil tildele os værtskab for afholdelse af en divisionsweekend. Søndag d. 13/3 blev der afholdt Bellevuemesterskab. Søndag d. 30/10 afholdt vi sølvpoint turnering. Med Søren Westesen som drivkraft blev der indsamlet et væld af præmier så der helt exceptionelt kunne gives præmier til alle. Der skal lyde stor tak til de lokale forretningsdrivende i Risskov fordi de så helhjertet støtter op om vores bridgeklub og i særdeleshed skal der lyde en stor tak Louis Nielsen fra Veri Center for den flotte første præmie i form af et gavekort på 7000 kr. Ved begge de to sidstnævnte turneringer har vi brugt det princip at den samlede første plads går til det par, der, uanset række, scorer flest point. Det gør vi af to grunde. For det første at vi spiller uden kvalifikationsrunder, dvs. vi spiller med forhåndsinddelte efter handicap, og vi mener alle bør have chancen for at kunne vinde første pladsen. For det andet at vi er en breddeklub men med en noget stor styrkeforskel. Så ved at give alle mulighed for at vinde en første præmie så håber vi de spillere der spiller mandag også har mod på at spille disse en-dags turneringer, udover de lidt stærkere onsdags og torsdagsspillere, som nok skal tilmelde sig. Men det er muligvis et kontroversielt synspunkt, og vi vil i hvert fald gerne i bestyrelsen tage debatten med medlemmerne omkring dette til generalforsamlingen.

 

Der er også en noget andet der har ændret sig efter coronaen. Det er vores afslutninger. Før var det sådan at der var spisning og så bridge ”for sjov” ofte med lodtrækningsbestemt makker og det var helt frivilligt om man deltog i dette. Desværre med det resultat at der på nogle hold var et vigende tilslutningstal. Derfor valgte vi i år at køre et mere ”stramt” koncept med frivillig spisning og men med obligatorisk fremmøde til spillene. Dette koncept har nu været afprøvet både i april og december. Men desværre ikke ubetinget succesfuldt. Derfor er det bestyrelsens agt i fremtiden at give de enkelte hold mere valgfrihed til hvad man vil den sidste gang. Der er altså stadig fremmødepligt til spil, men om man ønsker at spise før spillene, spise ”natmad” efter spillene eller slet ikke spise, det er noget holdene selv bestemmer og selv skal sørge for at arrangere. Men dette er også noget bestyrelsen meget gerne tager en debat om på generalforsamlingen.

 

Der er mange arbejdsopgaver ved at drive en bridgeklub. Derfor er vi ekstra glade for at have tilknyttet nogle frivillige, der giver bestyrelsesmedlemmerne en hånd en med. Uffe Poulsen har hjulpet med madlavning da vi holdt divisionsweekend, Niels Bræmer henter kort, Jette Riis hjælper os med afstemning af regnskabet ved årsafslutningen. Stor tak til jer alle tre!

 

Endelig kan denne beretning ikke skrives uden ordet økonomi. I bestyrelsen har vi i begyndelsen af året haft en forhandling med Bellevue Hallen omkring en ny husleje aftale. Her fik vi en økonomisk håndsrækning fra Bellevue Hallen i form en lille nedsættelse (250 kr.) i vores uge-husleje. Stor tak til Bellevue Hallen for denne gestus. Huslejen er dog høj og en meget stor belastning for vores økonomi. Men vi betaler trods alt en fast husleje som er uafhængig af energipriserne og det kan vi jo glæde os over lige nu. Vi leder stadig efter sponsorer til klubben og modtager med tak forslag på virksomheder der kunne være værd at kontakte.

 

 

Det var ordene for 2022. Det er ikke helt let at drive en bridgeklub. Men vi skal nok klare os et stykke tid endnu. I bestyrelsen bestræber vi os i hvert fald fortsat på, at Bridgeklubben Bellevue skal være et godt sted at komme, og at vi stadig kan holde standarden som en af de største bridgeklubber i Århus.

 

 

 

Christian Larsen

Formand for Bridgeklubben Bellevue