Formandens beretning 2019

Formandsberetning aflagt på generalforsamlingen 14. februar 2019

”Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt.” fra Kjeld Abell; Melodien, der blev væk( 1935)
Denne negative indledning til min beretning i år skyldes, at vi har oplevet så meget bøvl ved overgangen til BC 3. DBF havde lovet, håbet og troet, at BC 3 ville være en ny og vidunderlig verden med masser af muligheder.
Tværtimod har vi fået masser af problemer, og turnerigslederne bruger meget tid på problemløsning. Noget af bøvlet mærker vi spillere, andre problemer er det udelukkende turneringslederne der mærker Desværre er problemerne generelle overalt i det ganske land.


Nu kommer der noget meget mere positivt. Vi havde den sidste søndag i august en forrygende ”Bridgens Dag” med mange besøgende. Vi har et begynderhold med 25 deltagere; på et tidspunkt var der op mod 10 på venteliste. Her i foråret er der stadig fuldt hus på Arne Mohrs flittige hold, så vi håber på en del nye bridgekolleger til september på turneringsholdene.
Den succesfulde Bridgens dag har været omtalt på klubbens hjemmeside, og det vil jeg ikke repetere, dog skal det fremhæves, at masser af omtale i diverse medier forud for dagen var med til at øge opmærksomheden og dermed fremmødet. Sidst, men ikke mindst er det klubbens egne medlemmer, der leverer den bedste reklame.
Det er jo ingen hemmelighed, at vort medlemstal er stagnerende, så det vil ikke være ringe med nogle nye spillere på holdene.


I marts 2018 havde vi sædvanen tro Bellevueturnering, men som det vil vides, var turneringsformen ændret i forhold til det vanlige, hvilket fik mange rosende ord med på vejen af deltagerne. Så sådan kommer det også til at foregå i 2019 = i år. Det bliver søndag 10. marts. Læs på hjemmesiden og det udleverede materiale.


Der var mange deltagere til Sølvturneringen i oktober – og det er jo en turnering, hvor vi har deltagere om ikke fra hele landet, så dog fra lidt fjerne egne end Århus kommune.
Vi regner også med, at der kommer spillere ude fra, når vi 7. april afholder indledende turnering til DM for begyndere- dvs. spillere med mindre end 2 års erfaring.


Vore egne medlemmer tager også af sted for at møde bridgemæssige udfordringer uden for 8240 området. Den årlige bridgefestival i Svendborg har mange Bellevuefolk enten til en enkelt turnering eller i flere dage - og mange klarer sig rigtig godt.
Vi har flere Bellevuehold til Dame DM; 3-4 hold med Bellevuefolk har deltaget den nylig afholdte DM for seniorer; også Serie 1, Kreds 4s turneringer samt andre klubbers guld og sølvturneringer får besøg af Bellevuefolk.
Og i efterårsferien var der en lille flok, der vovede sig til Egå Bridgeklub for at deltage i den årlige venskabsmatch med Egå Bridgeklub. Det blev som sædvanlig en hyggelig aften; denne gang var det Bellevues tur til at vinde.


I efteråret 2018 har et antal Bellevuefolk i lighed med året før hjulpet med til Skolebridge primært på Skovvangsskolen. Det er et spændende initiativ, men jeg tror nok, at det er noget krævende at være hjælper til arrangementet. At få 6. og 7 klasse til at spille bridge, kræver sin mand og kvinde. Vi skylder hjælperne tak for indsatsen, som forhåbentlig belønnes med, at en interesse for bridge er lagt og senere vil udfolde sig.


Dagligdagen i klubben er forløbet stort set som den har gjort i mange år.
Et antal hold – p.t. 5 mødes hver uge og spiller bridge i forskellige formationer. Og et stort kursushold mødes ligeledes hver onsdag aften for at lære nyt. Det er bare dejligt.
Og i løbet af de 4 forårs/sommermåneder er der åbent hus hver eneste uge.
At alt dette kan lade sig gøre – selv om BM og BC driller – skyldes, at nogen gør det muligt. Her er det på sin plads at sige stor tak til vore turneringsledere.


Men uden kort og anden klargøring kunne det heller ikke lade sig gøre. Der bliver faktisk slæbt kort frem og tilbage mellem Bellevuehallen og HK Sørensens bopæl hver 2. uge gennem hele sæsonen og lidt sjældnere i løbet af sommertiden.
Og præmierne kommer heller ikke flyvende af sig selv.
At være holdleder er ikke en tom titel.
Og så er det dejligt, når spillerne, selv om diskussionerne om aftenens spil optager sindene, og natmaden venter derhjemme, lige giver et nap med i oprydningen.


Siden sidste generalforsamling har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder samt udvekslet et hav af e- mails om stort og småt.


Alt i alt – når vi lige ser bort fra BC 3 – er der meget at være glad for, og jeg vil derfor sige tak til mine bestyrelseskolleger, turneringsledere, undervisere og til alle medlemmerne for et godt bridgesår. Og for mange år som formand for denne skønne klub.


Formand/Lone Trøst Pedersen