Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2022 i Bridgeklubben Bellevue.


Dato: Torsdag d. 17. februar 2022 kl. 19.


Sted: Spillelokalet i Bellevuehallerne


Dagsorden jfr. Vedtægterne:


  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab.
  4. Godkendelse af budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af formand
  8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt.Bestyrelsen

 

 

Indkomne forslag skal indsendes til formanden (chl@econ.au.dk) senest d. 27. januar.

Efter generalforsamlingen vil der blive arrangeret en par turnering.13-01-22