Indkaldelse til generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling 2024 


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2024 i Bridgeklubben Bellevue.


Dato: tirsdag den 6. februar 2024 kl. 19.00


Sted: Spillelokalet i Bellevuehallerne


Dagsorden jfr. Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab.
 4. Godkendelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag    
 7. Valg af formand
 8. Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt.


  Efter generalforsamlingen vil vi spille bridge :-) 


  Bestyrelsen