Formandens beretning 2020

Formandsberetning aflagt på generalforsamlingen 13. februar 2020


Jeg skal starte med at undskylde min manglende tilstedeværelse som formand på generalforsamlingen. Jeg har omsider fået mulighed for at tage på en længe ventet rejse. Det var ikke timet og tilrettelagt særlig heldigt, men jeg ved, at Jens Kristian Sommer kan varetage oplæsningen af denne beretning på bedste vis.


Året 2019 startede ud på bedste vis med god tilslutning på alle hold samt et hold med begynder på fortsættelses kursus.


Vi afholdte Bellevuemesterskab, DM for begyndere, åben hus hele sommeren og havde på Bridgens Dag fået opbakning fra DBF i form af pressemeddelelser i Festugens katalog. Der var en del skrevet op på forhånd, men dagen var velbesøgt med mange interesserede og masser af spil. Det gav stor tilslutning til et begynderhold og i skrivende stund er der hele 20 fortsættende kursister, hvoraf vi håber at kunne rekruttere de fleste til vores turneringhold efter sommerferien.


Vi har afholdt klubkamp mod Egå (som sædvanligt rigtig hyggeligt), hvor Bridgeklubben Bellevue vandt, omend lidt knebent. Vi har afholdt sølvturnering med mange spillere udefra og endelig sluttede vi sæsonen af med juleafslutninger med god stemning og højt humør.


Set i lyset af, at vort hold mandag eftermiddag har været tæt på at være overbooket, har vi etableret endnu et eftermiddagshold placeret onsdag eftermiddag for at kunne tiltrække endnu flere spillere til Bridgeklubben Bellevue. Holdet er startet op med 4 borde. Holdet oplyser at de har det rigtig hyggeligt med lidt undervisning af Jørgen Rasmussen til at starte med, men at de rigtig gerne vil have flere spillere på holdet. Denne opfordring er hermed givet videre.


Medlemstallet er stagnerende på ca. 230 medlemmer. Der er kommet lidt til og der er faldet lidt fra. Vi håber naturligvis hele tiden på et stigende medlemstal og gør os i bestyrelsen mange tanker om, hvordan vi kan tiltrække flere spillere, men mere vigtigt, at fastholde alle de dejlige bridgespillere vi allerede har.


Det er næppe gået nogens opmærksomhed forbi, at vort spillelokale er blevet renoveret således, at vi nu har fået tilhørende køkken, garderobe, toiletter samt eget depotrum. Der har været lidt delte meninger om dette, men i det store hele har alle taget godt imod ændringerne. At vi har fået indskrænket vores spilleplads har ikke givet de store udfordringer, da ingen af vore hold overstiger 60 spillere.


Vi har i slutningen af 2019 fået ny hjemmeside. Der er givet god respons på denne som værende nem at finde rundt i, godt med flere fotos og nyhederne er placeret, så man kan se dem. Dorthe Geday har lagt et stort arbejde i hjemmesiden og modtager gerne både ris og ros til det videre arbejde.


I bestyrelsen har vi arbejdet med klubbens værdigrundlag og har fornyet dette, således, at det afspejler hvad det er for en bridgeklub vi ønsker at være – en bridgeklub for bredden, dvs. der skal være plads til alle, uanset man ønsker at spille hyggebridge 1 gang om ugen eller om man ønsker at spille turnering, hvor konkurrence genet får lov at udfolde sig.


En stor tak skal lyde til alle vore turneringsledere som på fornemste vis varetager vore medlemmers bridgeaftener. Vi har haft lidt problemer med at får BC3 til at virke efter hensigten mandag eftermiddag og mandag aften til stor frustration for såvel spillere som turneringsleder. Fejlen er fundet, det var ikke turneringslederens skyld, men nærmere det man i folkemunde kalder en fejl40, d.v.s. en fejl som man pludselig opdager, hvordan skal løses. Vi beklager selvfølgelig de gener dette har måttet for jer alle på mandagsholdene.


Tak skal lyde til mine kolleger i bestyrelsen for mange gode drøftelser og samarbejdstimer. Tak for jeres indsats som kortslæbere, vinindkøber, holdledere, web master og økonomiansvarlig. Tak til Jens Kristian for dine gode artikler, som er med til at profilere bridgeklubben i Risskov området i Bellevuebladet. Tak til Lone Trøst Pedersen for uvurderlig rådgivning om arbejdsopgaver og styring af en bridgeklub.
Endvidere tak til alle de som gennem året er stillet op som frivillige til arrangementer, specielt var det rart med hjælpende hænder på Bridgens Dag. Endelig tak til alle jer medlemmer der hver uge møder op til bridgespillet. Det er jer der skaber klubben og vi er meget glade for hver enkelt af jer.


I bestyrelsen håber og tror vi på en fremgang på medlemssiden. Vi håber at flere vil finde vej til vores klub og at flere kunne tænke sig at spille mere end én gang om ugen. Vi har valgt at fortsætte med 6 hold om ugen for at der er så mange tilbud som muligt, så bridge kan passe ind i alles travle tidsplaner. Foreløbig må vi dog konstatere, at økonomien i klubben kun næsten balancerer.

Steen vil komme nærmere ind på økonomien i klubben under andet punkt, idet vi lægger op til en kontingentforhøjelse på kr. 50 pr. halvår grundet underskud på klubbens ordinære drift. Vi har drøftet i bestyrelsen om vi skal nedlægge et hold, men mener ikke det er den rigtige løsning, da vi på den måde risikerer, at miste flere medlemmer, fordi de ikke kan spille på andet tidspunkt end det de er vant til.


Aftenens underviser er som sædvanligt HK Sørensen, som kommer umiddelbart efter generalforsamlingen.

Alle er velkommen til at blive for få lidt inspiration og input.


Vi har valgt emnet ”Etik” som vi har bedt HK fortælle lidt om, både de gode og de dårlige vaner samt lidt fokus på, hvordan man som bridge medlem kan være med til at skabe den bedste atmosfære i klubben. Hvad gør vi når vi er uenige om et resultat, er det ok at tilkalde turneringsleder og er der en rigtig og en forkert måde at gøre det på?


Tak for et godt bridge år 2019. og velkommen til 2020, som jeg håber og tror på bliver mindst lige så godt.

 

Risskov, d. 27. januar 2020

Dorte Jaquet

Formand