Indkaldelse til generalforsamling 2023

Indkaldelse til generalforsamling 


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2023 i Bridgeklubben Bellevue.


Dato: torsdag den 16. februar 2023 kl. 19.00


Sted: Spillelokalet i Bellevuehallerne


Dagsorden jfr. Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab.
 4. Godkendelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Vedtægtsændringer
  Bestyrelsen foreslår, at §7 Generalforsamlingen ændres, så dagsordenens punkt 4 og 5 slås sammen til ”4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent”        
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt.


  Efter generalforsamlingen vil vi spille bridge :-)   Bestyrelsen